Výroční zpráva za rok 2016

Rok 2016 byl pilotním rokem pro nadační fond Bez-domova. Nesl se ve znamení rozvinutí hlavních aktivit nadačního fondu. 

Našimi klíčovými cíli bylo:

1/ Pomáhat lidem bez domova a podporovat ty osoby, které se chtějí vrátit zpět do společnosti.
2/ Hledat pro ně uplatnění a zajišťovat prostředky na uhrazení jejich mzdy.
3/ Přispívat na věci i služby, které jsou nezbytné pro jejich rozvoj či návrat do běžného života.
4/ Působit osvětově, zvláště mezi dětmi z dětských domovů, které jsou jednou z nejohroženějších cílových skupin.

Navázali jsme několik klíčových spoluprací s partnerskými organizacemi a společnými silami se snažili rozšířit jejich působnost a zároveň přinést přidanou hodnotu přímo pro vytyčenou cílovku – lidi bez domova. 

Více se dozvíte ve Výroční zprávě za rok 2016.

Soubory ke stažení

Spolupracujeme

Naděje

Přestupní stanice

NF Veroniky Kašákové

Jako doma

Armáda spásy

Farma Strahovice

Pragulic

Nový prostor

Člověk v tísni

Jeden svět

Festival Evolution

Naděje

Přestupní stanice

NF Veroniky Kašákové

Jako doma

Armáda spásy

Farma Strahovice

Pragulic

Nový prostor

Člověk v tísni

Jeden svět

Festival Evolution