Cesta z exekucí

V České republice žije téměř milión lidí, proti kterým je vedena exekuce. Snažíme se proto pomáhat i s řešením této otázky. V Brně jsme uspořádali první workshop s názvem Cesta z exekucí, který má pomoci osvětlit lidem, jak se co nejlépe dostat z dluhové pasti.

Projekt „Cesta z exekucí“ je primárně určen lidem bez domova a lidem v krizové životní situaci a sestává ze tří bloků, kde formou debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností chceme docílit aktivní práce s účastníky debat na individuálním řešení jejich stávajícího stavu. Účastníky má seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat v základních právních mantinelech a našli možnosti řešení své situace.

Projekt „Cesta z exekucí“ je rozdělena do základních bloků:
•    První týden 1. blok: Jak mě exekuce (ne)zničila

Moderovaná debata v rozsahu 90 minut o vzájemném předávání osobních zážitků a zkušeností mezi účastníky, moderátorem a debatérem.
Cílem prvního boku je získání důvěry účastníků a představení projektu a jeho realizačního týmu.
•    Druhý týden 2. blok: Právo a spravedlnost v exekucích
Moderovaná debata v rozasahu 90 minut za výměnou informací k získání relevantní odezvy o právní gramotnosti účastníků, o obecně právní aspektech exekucí se zaměřením na osobní zkušenosti, dotazy a potřeby účastníků.
Cílem druhého bloku je zjištění, konkretizace a zacílení řešení životní situace účastníků.
•    Druhý až čtvrtý týden 3. blok: Individuální práce s účastníky za řešením jejich životní situace
Práce vedoucí k měřitelnému výsledku o naplnění poslání Cesty z exekucí, která spočívá v rozsahu dvou hodin konzultací za pomoci dvou členů realizačního týmu Cesty z exekucí, tedy 2x 2hod.
•    Pátý a šestý týden celkové vyhodnocení projektu a jeho vyúčtování.

První workshop se uskutečnil na konci listopadu v brněnské kavárně Tři ocásci. Sešla se pestrá skupina lidí, které exekuce velmi svazuje při uplatnění na trhu práce. Iniciátorem celého projektu se stal Jiří Bezděk, jemuž samotnému exekuce obrátila život naruby. Moderátorkou besedy byla Iveta Kováčová, známá jako hlasatelka České televize. Oběma moc děkujeme a už teď se těšíme na pokračování!

Fotogalerie

Spolupracujeme

Naděje

Přestupní stanice

NF Veroniky Kašákové

Jako doma

Armáda spásy

Pragulic

Nový prostor

Člověk v tísni

Jeden svět

Festival Evolution

Naděje

Přestupní stanice

NF Veroniky Kašákové

Jako doma

Armáda spásy

Pragulic

Nový prostor

Člověk v tísni

Jeden svět

Festival Evolution